Miras Hukuku

15 Yıllık Güvenle!

Muris yani mirasbırakan dediğimiz kimsenin vefatı ile intikal eden hak ve borçlar ile diğer tüm hukuki ilişkilerin akıbetini düzenleyen bir hukuk dalı olmakla miras hukukuna bağlı olarak başta intikal işlemleri olmak üzere, vasiyetname oluşturulması ve tenfizi, mirasçılardan mal kaçırma dediğimiz muris muvazaasına bağlı olarak açılacak tapu iptal ve tescili davaları, saklı paylı mirasçıların paylarının korunması ve buna bağlı açılacak tenkis davaları, miras ortaklığı ve mirasın paylaştırılması dediğimiz tüm hukuki işlem ve miras işlerinde hukuk ofisimiz gerekli hukuki destek, dava ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinde hizmet vermektedir.