Kooperatifler Hukuku

15 Yıllık Güvenle!

Şirketler gibi kar paylaşma amacı olmaksızın üyelerinin belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan kooperatiflerle ilgili içe dönük ihtilaf ve diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda hukuk ofisimiz hukuki çözüm sunmakta ve sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.