İş Hukuku

15 Yıllık Güvenle!

İşveren ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve gerekli sosyal haklarının verilmesi, işverenin haksız olarak iş sözleşmesini feshinde işçinin haklarının korunması, işçi ve işverene hak ve yükümlülükleriyle ilgili gerekli iş hukuku hizmetinin sağlanarak hukuki güvencelerinin elde edilmesi, işverenler bakımından yasal düzenlemeye uygun sicil dosyalarının oluşturularak çalışma şartlarının yasal zeminde gerçekleştirilmesi ile işçi alacaklarına bağlı her türlü uyuşmazlıklarda uzlaşma zemininin sağlanması, açılacak her türlü dava ve işlemlerde de hukuk ofisimiz alanında uzman avukatlarıyla gerekli hukuki desteği siz müvekkillerine sağlamaktadır.