İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

 

İnşaat hukuku denildiğinde aklımıza ihaleler, yatırım ortaklıkları, konsorsiyumlar, kat karşılığı (arsa payı karşılığı) inşaat sözleşmeleri, yüklenici, iş sahibi, arsa, alt yüklenici, imar durumu, projeler, hukuki ve teknik şartnameler, karşılıklı güven kuralları, yüklenicinin imkânları, sözleşmeler, teminatlar, sosyal güvenlik kuralları başta olmak üzere yine daha birçok hukuki dal ve işleme konu olan olgular bütünü gelmektedir. Aslında başka bir anlatımla, inşaat hukuku birçok hukuki dal, işlem, sözleşme ve ilişkiden meydana gelir. Hukuk ofisimizde bu kapsamda inşaat şirketleri, arsa sahipleri, üçüncü kişiler ve tüketicilere kadar gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine inşaat ve gayrimenkul hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümünden çeşitli sözleşmelerin düzenlenmesi ve taraflar arasındaki ihtilafların çözümü için gerekli her türlü ve kapsamlı hizmeti sunmaktadır.