İdare ve Vergi Hukuku

15 Yıllık Güvenle!

Başta idari işlem ve eylemler olmak üzere bunlara bağlı olarak açılacak iptal ve tam yargı davaları ve özellikle imar planları, özelleştirme, kamulaştırma, imtiyazlar, çevre ve şehircilik, vergi hukuku gibi özel gerçek ve tüzel kişilerin devletle herhangi bir şekilde ilişki içine girebileceği her konuda hukuk ofisimiz siz müvekkillerine en uygun ve etkin hukuki destek hizmeti vermektedir.