İcra ve İflas Hukuku

15 Yıllık Güvenle!

Hukuk ofisimiz müvekkilleri için gerekli gördüğü somut durumun özelliklerine uygun cebri icra hukuk yolunu icra takipleri ve bunların devamı için gerekli her türlü dava ve itirazların kaldırılması, haciz ve satış işlemlerini usulüne uygun olarak gerçekleştirerek alacak ve borç ilişkisi içerisindeki icra işlemlerinin icrasıyla önem arz eden ihtiyati haciz işlemlerinin yapılması, tasarrufun iptali davalarının takibi, icra suçlarına bağlı olarak gerekli şikayetlerin yapılmasına yönelik olarak icra hukuk hizmeti vermektedir.