Arabuluculuk

15 Yıllık Güvenle!

Özellikle günümüz gelişmiş toplumlarında ve hukuklarında yer edinmiş olan, gelişmekte olan topluluklarda ise yeni yeni hukuki açıdan yer edinmeye başlayan arabuluculuk, temel olarak doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde hem taraflar, hem toplum, hem de yasalar ve adalet sistemi açısından olumlu katkılarda bulunmayı amaçlayan bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte arabuluculuk aynı zamanda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu olarak kanunumuzda da kendine yer bulmuştur. Bu kanun ile ilgili yasaların detaylarına girmeden önce "Arabuluculuk nedir?" sorusunun cevabını araştırmak gerekir.