Halim Arslanbaş

Avukat

Persönliche Daten/Kişisel Bilgiler

Name:Arslanbaş, Abdülhalim

E – Mail:halim@arslanbas.av.tr

halimarslanbas@hotmail.com

Ausbildung/Eğitim:

2001 – 2005 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2005 – 2006 Avukatlık Stajı / İstanbul Barosu

2006 – 2009 Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Bölümü

2006 – 2009 Yağma Suçları teziyle master çalışması

2008 – 2009 Dortmund Language School

2009 – 2010 Köln University Faculty of Law / Seminer Tezi

2011 – 2013 Ruhr University / Assistant